Uppdaterade villkor 2022

Viktig information för deltagare, både nya och gamla, som anmäler sig från 1 juli 2021 eller påbörjar ett nytt klassiker-år i och med sim-momentet 2021;

Från och med cykel-momentet 2022 så kommer inte belöningar med rabatt på ICA-varor, som utfaller efter gjorda delsträckor, att finnas kvar.

I dagsläget är de ännu inte klart om och hur det belöningssystemet kommer att vara utformat. Ändringen beror på att ICA byter hela sitt stora system för erbjudanden och rabatter, där denna funktionalitet inte går att återskapa på samma sätt som idag. Vi uppdaterar med information efterhand.