Om ICA

ICA och ICA-klassikern

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela landet året runt. Det är ICA genom att fokusera sin sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde. Det gör ICA bland annat genom kärnverksamheten mat och måltider. I praktiken betyder det att ICAs sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande.

ICA har varit partner till En Svensk Klassiker sedan 2010

2016 lanserade ICA och En Svensk Klassiker ett av Sveriges största hälsoprojekt tillsammans: ICA-klassikern!

ICA-klassikern är till för alla, oavsett nivå, och kan hjälpa dig att komma igång med vardagsmotionen. Alla ska utifrån sin egen ambition kunna delta. Gemensamt finns ett tydligt mål om att uppmuntra rörelse och inspirera till en sundare livsstil

Läs mer om ICA på www.ica.se